Sąd Rejonowy w Szydłowcu

e-sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, ułatwiające dochodzenia roszczeń pieniężnych w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Elektroniczne postepowanie upominawcze  regulują przepisy art. 505 28 do 505 37 Kodeksu postępowania cywilnego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl. 

Dokładne informacje o trybie tego postępowania i sposobie korzystania z e-Sądu zamieszczone są na jego stronie internetowej: www.e-sad.gov.plotwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z 10 maja 2013 r.(Dz.U 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e–sądem (EPU). Wprowadzone zmiany mają za zadanie zminimalizować pomyłki związane z doręczaniem przesyłek sądowych pod nieaktualny adres zamieszkania pozwanego oraz prowadzenia egzekucji przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a którą z dłużnikiem łączy jedynie zbieżność imion i nazwisk. Zgodnie z nowymi przepisami, powód w e-sądzie musi podać PESEL pozwanego, NIP, nr KRS lub numer w innym właściwym rejestrze (w zależności czy pozwany jest osobą fizyczną, czy też jednostką organizacyjną). Dotąd numery identyfikacyjne pozwanego nie były w ogóle konieczne w postępowaniu przed e-sądem. Powód podawał jedynie swoje numery identyfikacyjne. Teraz oprócz własnych będzie musiał podać również numery strony przeciwnej.

Więcej informacji na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie

Poniżej zamieściliśmy udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego dotyczące EPU.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 26.08.2016
Data modyfikacji : 22.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry