Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w portalu ePUAP2

Chcesz wysłać pismo ogólne do Sądu Rejonowego w Szydłowcu (na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w portalu ePUAP2 ) wejdź na platformę www.obywatel.gov.pl  i skorzystaj z dostępnego tam formularza lub wejdź na stronę  www.epuap.gov.pl i wyszukaj Sąd Rejonowy w Szydłowcu. 

Korzystanie z powyższych usług wymaga posiadania profilu zaufanego (eGo).

Posiadacz profilu zaufanego (eGo) może kontaktować się z Sądem Rejonowym w Szydłowcu za pośrednictwem następujących skrzynek pocztowych uruchomionych w portalu ePUAP2:

/jj9228orky/SkrytkaESP

Jednocześnie informujemy, iż pisma stanowiące wnioski i oświadczenia stron składane w postępowaniu sądowym złożone w za pośrednictwem portalu ePUAP2 nie wywołują skutków prawnych.

Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Radomiu pism procesowych w formie elektronicznej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Radomiu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).

Metadane

Data publikacji : 26.08.2016
Data modyfikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Chylak Robert

Opcje strony

do góry