Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Petycje

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów administracji publicznej w tych sprawach określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Sądu Rejonowego w Szydłowcu

 

Lp.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji do Sądu

Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania, sposób załatwienia petycji

1

Osoba fizyczna

Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:
1/ Z repertorium „Cz” w sprawach cywilnych.
2/ Z repertorium „RCz” w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

6.11.2020 r.

Niezwłocznie, nie później niż do 5.02.2021r.

Rozpatrzona


 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Data modyfikacji : 22.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry