Sąd Rejonowy w Szydłowcu

2018

Zgodnie z § 11 pkt. 1., ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia ) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Szydłowcu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdania MS za I półrocze 2018 roku:

MS-S1r Sprawozdaniew sprawach cywilnych
MS S 5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS S 6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS S20KW Sprawozdanie w sprawach dot.ksiąg wieczystych
MS Kom.23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS S 40r S prawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania MS za 2018 rok:

MS-S1r Sprawozdaniew sprawach cywilnych
MS S 5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS S 6r Sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS S20KW Sprawozdanie w sprawach dot.ksiąg wieczystych
MS Kom.23 Sprawozdanie z czynności komornika A.K.
MS Kom.23 Sprawozdanie z czynności komornika P.H.
MS S 40r S prawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S 62 sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych

Metadane

Data publikacji : 06.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry