Sąd Rejonowy w Szydłowcu

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 - 5/16
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie wyznaczenia przewodników do opieki i pomocy
niepełnosprawnym interesantom w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

Z uwagi na fakt, że budynek Sądu Rejonowego w Szydłowcu posiada bariery arcłiitektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy Sądu

Z a r z ą d z a m

§1

Wyznaczenie z dniem 01 marca 2016 r o ku Zespołu przewodników do opiekii pomocy niepełnosprawnym interesantom w składzie:
- Iwona Kaczmarczyk - Wąs
- Wiesława Lacłiowska
- Cezary Misiak

§2

Koordynację pracy Zespołu powierzam Specjaliście ds. administracyjnychw Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu lub osobie wykonującej zastępcze obowiązki w czasie jego nieobecności.

§3

Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktuz przewodnikami należy zamieścić w witrynie internetowej Sądu Rejonowegow Szydłowcu.

§4

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 31stycznia 2011 roku nr Adm. 021 -2 / 11.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.
Kontakt do przewodników :
1. Iwona Kaczmarczyk - Wąs - I Wydział Cywilny - tel. (048) 617 87 14
2. Wiesława Lachowska - II Wydział Karny - tel. (048) 617 87 01
3. Cezary Misiak - IV Wydział Ksiąg Wieczystycli - tel. (048) 617 87 16
Planując przybycie do Sądu należy zadzwonić i umówić się
z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu skorzystać z dzwonka
i wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie
przewodnika.

Prezes Sądu Rejonowego
w Szydłowcu
Grzegorz Gaj

Metadane

Data publikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry