Sąd Rejonowy w Szydłowcu

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 37/20 
z dnia 7 września 2020 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 37/20 
z dnia 7 września 2020 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

Na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Szydłowcu bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynków oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym

zarządzamy  co  następuje :

 § 1

Wyznaczamy Zespół przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania w składzie:

- Iwona Kaczmarczyk – Wąs

- Paulina Olesińska

- Cezary Misiak

§ 2

Koordynację pracy Zespołu powierzamy Pani Monice Ciszewskiej – Specjaliście ds. administracyjnych w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

§ 3

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2016 roku nr Adm. 021 – 5/16.

§ 4

O treści zarządzenia zawiadomić skład Zespołu przewodników.

§ 5

Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktu z przewodnikami należy zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

KONTAKT DO  ZESPOŁU  PRZEWODNIKÓW

Iwona Kaczmarczyk – Wąs – tel. 48 617 87 14

Cezary Misiak – tel. 48 617 87 14

Paulina Olesińska – tel. 48 617 87 16

Koordynacja pracy Zespołu przewodników:

Monika Ciszewska - tel. 48 617 87 10

Planując przybycie do Sądu Rejonowego w Szydłowcu należy uprzednio  zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry