Wykaz wydziałów

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

Imię: Piotr
Nazwisko: Korczyński
Tel. (48) 617 87 10
Pokój Nr
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00

Sędziowie orzekający w I Wydziale Cywilnym:

SSR Piotr Korczyński
SSR Justyna Ryłko
RSR Małgorzata Śmiarowska

 Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego

Imię: Kamila
Nazwisko: Regulska
Tel. (48) 617 87 14
Pokój Nr 6 

Przewodniczący II Wydziału Karnego

Imię: Jarosław
Nazwisko: Żurowski
Tel. (48) 617 87 02
Pokój Nr 32
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00

Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym:

SSR Marek Lesisz
SSR Jarosław Żurowski

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego

Imię: Ewelina
Nazwisko: Gieras
Tel. (48) 617 87 02
Pokój Nr 32

 

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Imię: Olga
Nazwisko: Bartula - Czerwińska
Tel. (48) 617 87 04
Pokój Nr 31
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w piątki w godzinach od 10.00 do 14.00

Sędzia orzekający III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich:

SSR Olga Bartula - Czerwińska

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Imię: Monika
Nazwisko: Grygiel
Tel. (48) 617 87 04
Pokój Nr 33

 

Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych

Imię: Małgorzata
Nazwisko: Śmiarowska
Tel. (48) 617 87 16
Pokój Nr 7
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w piątki w godzinach od 10.00 do 14.00

Sędzia orzekający w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych:

RSR Małgorzata Śmiarowska


Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych

Imię: Magdalena
Nazwisko: Gutowska
Tel. (48) 617 87 16
Pokój Nr 7

Rejestr zmian dla: Wykaz wydziałów