Pomoc dla niepełnosprawnych

Artykuły

 • ZARZĄDZENIE
  Nr Adm. 021 – 37/20 
  z dnia 7 września 2020 roku
  Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

  w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE
  Nr Adm. 021 - 5/16
  Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
  z dnia 23 lutego 2016r.

  w sprawie wyznaczenia przewodników do opieki i pomocy
  niepełnosprawnym interesantom w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

  Z uwagi na fakt, że budynek Sądu Rejonowego w Szydłowcu posiada bariery arcłiitektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy Sądu

  Z a r z ą d z a m

  §1

  Wyznaczenie z dniem 01 marca 2016 r o ku Zespołu przewodników do opiekii pomocy niepełnosprawnym interesantom w składzie:
  - Iwona Kaczmarczyk - Wąs
  - Wiesława Lacłiowska
  - Cezary Misiak

  §2

  Koordynację pracy Zespołu powierzam Specjaliście ds. administracyjnychw Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu lub osobie wykonującej zastępcze obowiązki w czasie jego nieobecności.

  §3

  Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktuz przewodnikami należy zamieścić w witrynie internetowej Sądu Rejonowegow Szydłowcu.

  §4

  Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 31stycznia 2011 roku nr Adm. 021 -2 / 11.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.
  Kontakt do przewodników :
  1. Iwona Kaczmarczyk - Wąs - I Wydział Cywilny - tel. (048) 617 87 14
  2. Wiesława Lachowska - II Wydział Karny - tel. (048) 617 87 01
  3. Cezary Misiak - IV Wydział Ksiąg Wieczystycli - tel. (048) 617 87 16
  Planując przybycie do Sądu należy zadzwonić i umówić się
  z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu skorzystać z dzwonka
  i wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie
  przewodnika.

  Prezes Sądu Rejonowego
  w Szydłowcu
  Grzegorz Gaj

Rejestr zmian dla: Pomoc dla niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d