Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • MASZ  PRAWO  DO  MEDIACJI”

  JESTEŚ  W KONFLIKCIE,  MASZ PROBLEM, PODEJMIJ  MEDIACJĘ !!  DYŻUR MEDIATORA w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
  w pierwszy wtorek  miesiąca  od godz.11.00-do godz.12.00
  Mediator  Maria  Dobosz  -  tel. 609 559 263 

 • I Ns 116/17

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 116/17 z wniosku Zofii Rutkowskiej i Waldemara Rutkowskiego z udziałem  Apolonii Michalec, Mieczysława Jastrzębskiego, Joanny Pyzary, Jolanty Kyć, Wojciecha Jastrzębskiego i Leszka Piskorza o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów w Wierzbicy, o powierzchni 0,0300 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 989. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości oraz następców prawnych Heleny Pietrzak, Stanisławy Jastrzębskiej i Grzegorza Jastrzębskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie udowodnione.