Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • I Ns 326/17

    „Do Sądu Rejonowego w Szydłowcu wpłynął wykaz inwentarza po Piotrze Boguckim (PESEL nr 87071414972), zmarłym 25 listopada 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: Ciechostowice 85, 26-500 Szydłowiec. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

  • I Ns 234/17

    Do Sądu Rejonowego w Szydłowcu wpłynął wykazy inwentarza po Ryszardzie Chruścielu (PESEL nr 61111209052), zmarłym 28 sierpnia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: Ostałówek 36, 26-510 Chlewiska. Poucza się, że ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.