Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 64/20

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie aplikanta adwokackiego - Anny Soból Adres dla doręczeń ul. Radomska 36, 26-500 Szydłowiec, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Roberta Gwidona Lachowskiego, ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Władysława Łokietka 47 m 30 w Krakowie w sprawie z wniosku Małgorzaty Sekuły o zniesienie współwłasności, sygn. akt I Ns 64/20. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 184/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 184/19 z wniosku Grażyny Ludew z udziałem Marianny Żak, Anny Jagieło, Dariusza Ludew, Sławomira Ludew, Teresy Jasik i Wiesława Żak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 1505, o powierzchni 0,0300 ha. Wzywa, się wszystkich zainteresowanych a w szczególności poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, w tym spadkobierców Marii Żak, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile to zostanie udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 51/20

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 51/20 z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Chronów Kolonia, gmina Orońsko oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 634/1, o powierzchni 0,9639 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych a w szczególności poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile to zostanie udowodnione.

  Czytajwięcejo: