Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • III Nsm 201/17

  Na mocy art.510 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Magdaleny Sajęckiej zamieszkałej w Szydłowcu ul. Kościuszki 190 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Tomasza Stanisława Więcaszka ostatnio zamieszkałego Szydłowiec ul. Staszica 13/10 w sprawie z wniosku Anny Gorlickiej z udziałem Tomasza Stanisława Więcaszka o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Sygn. akt III Nsm 201/17

  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 • I Ns 292/17

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu pod sygn. akt I Ns 292/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Stąpor, z domu Pudzianowskiej, córce Franciszka i Tekli, zmarłej w dniu 24 maja 2008 roku w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałej w Orońsku. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Orońsku. Wzywa się spadkobierców Kazimiery Stąpor, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

 • I Ns 192/17

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu pod sygn. akt I Ns 192/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Bieleckim, synu Wacława i Marianny, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2016 roku w miejscowości Tomaszów, gmina Orońsko gdzie ostatnio stale zamieszkiwał. Wzywa się wszystkich spadkobierców Mirosława Bieleckiego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.