Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 272/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie za numerem I Ns 272/19 z wniosku Barbary Szczęśniak i Jana Szczęśniak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Ciechostowicach, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 799, o powierzchni 0,1300 ha.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Kunegundy Milickiej aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 271/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie za numerem I Ns 271/19 z wniosku Wiesława Kopyckiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnych przez posiadacza samoistnego, następujących działek: położonej w obrębie Bąków, gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 362, o powierzchni 0,96 ha oraz położonej w obrębie Ciepła, gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 244, o powierzchni 1,03 ha.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 702/18

  OBWIESZCZENIE
  O DRUGIEJ LICYTACJI
  NIERUCHOMOŚCI
  nr KW RA1S/00022707/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Piotr Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu mającego siedzibę przy Pl. M. Konopnickiej 7 w sali nr I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 53/7 zabudowana budynkiem hali o przeznaczeniu przemysłowo-magazynowym o pow.użytkowej 483 m2. należącej do dłużnika: Henryka Strygner i Jerzy Strygner położonej: 26-680 Wierzbica, Brzozowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA 1 S/00022707/1

  Suma oszacowania wynosi 583 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 389OOO.OOzł

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 702/18

  OBWIESZCZENIE
  O DRUGIEJ LICYTACJI
  NIERUCHOMOŚCI
  nr KW RA1S/00018777/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Piotr Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz.l4:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu mającego siedzibę przy PI. M. Konopnickiej 7 w sali nr I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 53/8 o powierzchni 800m2 zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu biurowo-administracyjnym o powierzchni użytkowej 450m2 należącej do dłużnika: Henryka Strygner i Jerzy Strygner położonej: 26-680 Wierzbica, ul. Brzozowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWRA1S/00018777/1. Suma oszacowania wynosi 508 500,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi  339 OOO.OO

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 610/15

  OBWIESZCZENIE

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Ogrodowej Nr 9 w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4092/2 i nr 4094/2 o łącznej powierzchni 478 m.kw., zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 157,44 m.kw. oraz murowanym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,68 m.kw., należącej do dłużnika: Maria Anna Gorlicka, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00000708/8.

  Suma oszacowania wynosi 269 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   201 750,00zł.

  Czytajwięcejo: