Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • III RC 24/19

  Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Aleksandra Włodzimierza Pietrycha zamieszkałego w Opolu przy ul. Michała Korneckiego 114 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Michała Pietrycha ostatnio zamieszkałego w Szydłowcu przy ul. Stanisława Staszica 7/5 w sprawie z powództwa Agaty Pietrych przeciwko Michałowi Aleksandrowi Pietrychowi o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  Sygn. akt III RC 24/19
  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • MASZ  PRAWO  DO  MEDIACJI”

  JESTEŚ  W KONFLIKCIE,  MASZ PROBLEM, PODEJMIJ  MEDIACJĘ !!  DYŻUR MEDIATORA w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
  w pierwszy wtorek  miesiąca  od godz. 9.30-do godz.10.30
  Mediator  Maria  Dobosz

 • I Ns 304/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie z wniosku Gminy Mirów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Mirowie Starym, gmina Mirów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 876, o powierzchni 1,10 ha na rzecz Gminy Mirów, która jest w samoistnym posiadaniu nieruchomości.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • III Nsm 93/19

  Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Szydłowcu - Zdzisławy Reńskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Agnieszki Maliszewskiej ostatnio zamieszkałej w Otwocku przy ulicy Poetyckiej 15/1 w sprawie z urzędu z udziałem Tomasza Kaługi, Agnieszki Maliszewskiej o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z urzędu z udziałem Tomasza Kaługi, Agnieszki Maliszewskiej o pozbawienie władzy rodzicielskiej Sygn. akt III Nsm 93/19

  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • Komornik Anna Kacperska odmawia przyjmowania spraw z wyboru

  Z uwagi na spełnienie przesłanki z art. 10 ust.4 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 771) Komornik Sadowy Anna Kacperska odmawia przyjmowania spraw z wyboru.

  Czytajwięcejo: