Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Lista kandydatów
  zakwalifikowan do odbycia praktyki absolweckiej
  w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu - ogłoszenie o naborze
  z dnia 4 lutego 2020 roku Nr Adm. 1120-3/20

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 610/15

  Obwieszczenie

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz.ll:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja 3/10 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Maria Anna Gorlicka:
  A. nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Browarskej w Szydłowcu obejmującej zabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 3894/1 i nr 3894/2 o łącznej powierzchni 1,2340 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00000497/5.
  Działka nr 3894/1 o powierzchni 0,6347 ha zabudowana:
  1. murowanym budynkiem magazynowo - produkcyjnym oznaczonym na mapie "6s" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 342,97 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1994,
  2. murowanym budynkiem w budowie oznaczonym na mapie "w bud" 1-kondygnacyjnym bez zadaszenia o powierzchni użytkowej 253,11 m2, rok budowy według informacji dłużnika 2012,
  3. murowanym budynkiem oznaczonym na mapie "4t" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 245,25 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 2012,
  4. murowanym budynkiem magazynowo-produkcyjnym oznaczonym na mapie „5s" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 310,99 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1990,
  5. murowanym budynkiem oznaczonym na mapie "4s" stara kotłownia o 1-kondygnacji nadziemnej
  oraz w niewielkiej części o 1 kondygnacji podziemnej o powierzchni użytkowej 320,70 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969. Działka nr 3894/2 o powierzchni 0,5993 ha zabudowana:
  1. murowanym budynkiem produkcyjnym oznaczonym na mapie „2p" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 606,09 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
  2. częścią murowanego budynku produkcyjnego oznaczonego na mapie „3p" 1-kondygnacyjnego
  o powierzchni użytkowej 462,74 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
  3. częścią murowanego budynku produkcyjno-biurowego oznaczonego na mapie „lp2" i "lp" częściowo 2-kondygnacyjnego a częściowo 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1759,37 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
  4. murowanym budynkiem portierni oznaczonym na mapie „7b" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 20,66 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 610/15

  Obwieszczenie

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz.ll:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja 4/10 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Marian Gorlicki:
  A. nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Browarskej w Szydłowcu obejmującej zabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 3894/1 i nr 3894/2 o łącznej powierzchni 1,2340 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00000497/5.
  Działka nr 3894/1 o powierzchni 0,6347 ha zabudowana:
  1. murowanym budynkiem magazynowo - produkcyjnym oznaczonym na mapie "6s" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 342,97 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1994,
  2. murowanym budynkiem w budowie oznaczonym na mapie "w bud" 1-kondygnacyjnym bez zadaszenia o powierzchni użytkowej 253,11 m2, rok budowy według informacji dłużnika 2012,
  3. murowanym budynkiem oznaczonym na mapie "4t" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 245,25 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 2012,
  4. murowanym budynkiem magazynowo-produkcyjnym oznaczonym na mapie „5s" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 310,99 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1990,
  5. murowanym budynkiem oznaczonym na mapie "4s" stara kotłownia o 1-kondygnacji nadziemnej
  oraz w niewielkiej części o 1 kondygnacji podziemnej o powierzchni użytkowej 320,70 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969. Działka nr 3894/2 o powierzchni 0,5993 ha zabudowana:
  1. murowanym budynkiem produkcyjnym oznaczonym na mapie „2p" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 606,09 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
  2. częścią murowanego budynku produkcyjnego oznaczonego na mapie „3p" 1-kondygnacyjnego
  o powierzchni użytkowej 462,74 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
  3. częścią murowanego budynku produkcyjno-biurowego oznaczonego na mapie „lp2" i "lp" częściowo 2-kondygnacyjnego a częściowo 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1759,37 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
  4. murowanym budynkiem portierni oznaczonym na mapie „7b" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 20,66 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969.

  Czytajwięcejo: