Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • III RC 11/17

    Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Piejak -Pracownika Sądu Rejonowego w Szydłowcu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Dariusza Zygmunta ostatnio zamieszkałego w miejscowości Nówki 11, gm.Bliżyn w sprawie z powództwa Filipa Dreasa, Korneli Dreas przeciwko Dariuszowi Zygmuntowi o ustalenie ojcostwa Sygn. akt III RC 11/17.

    Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  • I Ns 589/16

    Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 589/16 z wniosku Gminy Wierzbica o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Grzegorzu Jastrzębskim. Wzywa się wszystkich spadkobierców Józefa Grzegorza Jastrzębskiego, syna Kazimierza i Julianny, zmarłego 19 listopada 2007 roku w Wierzbicy, ostatnio stale zamieszkałego pod adresem: Wierzbica, ul. Kościuszki 52, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.