Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • l Ns 210/19

  Dnia 16 września 2019 roku Sygn.akt l Ns 210/19

  OGŁOSZENIE

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Wiesławy Tomczyk, zam. Wola Korzeniowa 115A, 26-500 Szydłowiec do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu uczestnika Michała Pawła Tomczyka, syna Andrzeja I Małgorzaty urodzony 23 listopada 1980 roku (PESEL80112305192), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem: Wola Korzeniowa 115A, 26-500 Szydłowiec w sprawie z wniosku Małgorzaty Tomczyk z udziałem Łukasza Tomczyka, Krzysztofa Tomczyka, Kamila Tomczyka w przedmiocie ustanowienia kuratora dla uczestnika, którego miejsce pobytu jest nie znane, sygn. akt I NS 210/19.

  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • III RC 60/18

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich PI. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec (048)6178704 (048)6171691
  Data 16 września 2019 r. Sygn. akt III RC 60/18

  OGŁOSZENIE

  Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu
  Rejonowego w Szydłowcu - Moniki Grygiel
  do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
  Marco Wendelkena
  ostatnio zamieszkałego w Niemczech
  w sprawie z powództwa Kierownika Prokuratury Rejonowej w Przysusze Ośrodka Zamiejscowego z siedzibą w Szydłowcu
  przeciwko Marco Wendelkenowi, Ewelinie Beacie Lisak, Nicolasowi Janowi Lisakowi
  o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Sygn. akt III RC 60/18

  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • III Nsm 164/18

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  PI. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec (048)6178704(048)6171691
   
  Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu
  Rejonowego w Szydłowcu - Moniki Grygiel
  do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
  Marco Wendelkena
  ostatnio zamieszkałego w Niemczech w sprawie z wniosku Kierownika Prokuratury Rejonowej w Przysusze Ośrodka Zamiejscowego z siedzibą w Szydłowcu z udziałem Marco Wendelkena, Eweliny Beaty Lisak, Nicolasa Jana Lisaka o ustanowienie kuratora dla małoletniego Sygn. akt III Nsm 164/18 Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 147/15

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu pod sygnaturą I Ns 147/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Damianie Stanisławie Musielewiczu, synu Adama i Teresy, zmarłym w dniu 5 lipca 2014 roku w miejscowości Krogulcza Mokra, gmina Orońsko i tam ostatnio stale zamieszkałym. Wzywa się spadkobierców Damiana Stanisława Musielewicza w szczególności spadkobierców Zbigniewa Sławomira Batora, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d