Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • III RC 24/19

  Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Aleksandra Włodzimierza Pietrycha zamieszkałego w Opolu przy ul. Michała Korneckiego 114 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Michała Pietrycha ostatnio zamieszkałego w Szydłowcu przy ul. Stanisława Staszica 7/5 w sprawie z powództwa Agaty Pietrych przeciwko Michałowi Aleksandrowi Pietrychowi o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  Sygn. akt III RC 24/19
  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 304/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie z wniosku Gminy Mirów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Mirowie Starym, gmina Mirów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 876, o powierzchni 1,10 ha na rzecz Gminy Mirów, która jest w samoistnym posiadaniu nieruchomości.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • III Nsm 93/19

  Na mocy art.144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Szydłowcu - Zdzisławy Reńskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Agnieszki Maliszewskiej ostatnio zamieszkałej w Otwocku przy ulicy Poetyckiej 15/1 w sprawie z urzędu z udziałem Tomasza Kaługi, Agnieszki Maliszewskiej o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z urzędu z udziałem Tomasza Kaługi, Agnieszki Maliszewskiej o pozbawienie władzy rodzicielskiej Sygn. akt III Nsm 93/19

  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d