Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 272/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie za numerem I Ns 272/19 z wniosku Barbary Szczęśniak i Jana Szczęśniak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Ciechostowicach, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 799, o powierzchni 0,1300 ha.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Kunegundy Milickiej aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 271/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie za numerem I Ns 271/19 z wniosku Wiesława Kopyckiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnych przez posiadacza samoistnego, następujących działek: położonej w obrębie Bąków, gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 362, o powierzchni 0,96 ha oraz położonej w obrębie Ciepła, gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 244, o powierzchni 1,03 ha.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 331/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Guz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Mirowie Starym, gmina Mirów, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 814, o powierzchni 0,25 ha, na którą to działkę został wydany akt własności ziemi o numerze PBG.UW.451/4/4/42/74 wydany przez Urząd Powiatowy w Szydłowcu w dniu 11 czerwca 1974 roku.
  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Kazimiery Czarnota aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 352/19

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 352/19 w dniu 20 listopada 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zofii Gajewskiej (PESEL 38042810707) córce Stanisława i Marianny, zmarłej w dniu 6 października 2017 roku w Wałsnowie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Wałsnowie gmina Orońsko.
  Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 295/19

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 295/19 w dniu 7 października 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Pawle Mieczysławie Porada (PESEL 65082405572) synu Waldemara i Ewy zmarłym w dniu 30 czerwca 2019 roku w Szydłowcu, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Szydłowcu przy ulicy W.lachowskiego nr 4 m53.
  Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 296/19

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 296/19 w dniu 15 października 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tadeuszu Stefanie Tołpak (PESEL 47090207777) synu Mariana i Bronisławy, zmarłym w dniu 31 stycznia 2018 roku w Radomiu, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Wierzbicy przy ulicy I.Krasickiego nr 5 m 2.
  Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d