Odwołanie kwietniowych terminów sesji sądowych

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 14/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
z dnia 19 marca 2020 roku
sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2020 r. , poz. 365), oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r., poz.1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433) zarządza się co następuje:

§ 1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowu w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, które zostały wskazane w Zarządzeniu Adm. 021 – 9/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 13 marca 2020 roku;

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Rejestr zmian dla: Odwołanie kwietniowych terminów sesji sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d