Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Artykuły

 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 610/15

  OBWIESZCZENIE

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Ogrodowej Nr 9 w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4092/2 i nr 4094/2 o łącznej powierzchni 478 m.kw., zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 157,44 m.kw. oraz murowanym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,68 m.kw., należącej do dłużnika: Maria Anna Gorlicka, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00000708/8.

  Suma oszacowania wynosi 269 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   201 750,00zł.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 702/18

  OBWIESZCZENIE
  O DRUGIEJ LICYTACJI
  NIERUCHOMOŚCI
  nr KW RA1S/00018777/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Piotr Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz.l4:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu mającego siedzibę przy PI. M. Konopnickiej 7 w sali nr I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 53/8 o powierzchni 800m2 zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu biurowo-administracyjnym o powierzchni użytkowej 450m2 należącej do dłużnika: Henryka Strygner i Jerzy Strygner położonej: 26-680 Wierzbica, ul. Brzozowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWRA1S/00018777/1. Suma oszacowania wynosi 508 500,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi  339 OOO.OO

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 702/18

  OBWIESZCZENIE
  O DRUGIEJ LICYTACJI
  NIERUCHOMOŚCI
  nr KW RA1S/00022707/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Piotr Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu mającego siedzibę przy Pl. M. Konopnickiej 7 w sali nr I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 53/7 zabudowana budynkiem hali o przeznaczeniu przemysłowo-magazynowym o pow.użytkowej 483 m2. należącej do dłużnika: Henryka Strygner i Jerzy Strygner położonej: 26-680 Wierzbica, Brzozowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA 1 S/00022707/1

  Suma oszacowania wynosi 583 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 389OOO.OOzł

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 969/18

  OBWIESZCZENIE

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Książek Stary w Szydłowcu, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3088/2 o powierzchni 0,8108 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, obręb 0001 Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005 4 Szydłowiec należącej do dłużników: Danuta Wychowaniec, Adam Wychowaniec, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00027185/0.

  Suma oszacowania wynosi 326 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 500.00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 969/18

  OBWIESZCZENIE

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2931 o powierzchni 1,5964 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, obręb 0001 Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydłowiec należącej do należącej do dłużników: Danuta Wychowaniec, Adam Wychowaniec, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00014403/1.

  Suma oszacowania wynosi 115 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   86 250.00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Kmp 175/07

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-01-2020r. o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości należących do dłużnika Grzegorza Maciejczaka:

   1/ rolnej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 695 o pow. 0,0800ha, położonej w miejscowości Zbijów Mały gmina Mirów, województwo mazowieckie, sklasyfikowanej w ewidencji    gruntów jako łąki trwałe w ŁIV klasie bonitacji gleby. Działka bez dojazdu, okresowo podmokła.  Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. 

  Suma oszacowania wynosi 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    712,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95,00zł.

   2/  1/6 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 807/6 o pow. 0,0400ha położonej w miejscowości Rogów gmina Mirów, województwo mazowiecke, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne i sady w RIVb (0,02 ha) i S-RIVb (0,02 ha) klasie bonitacji gleby. Działka nie jest uzbrojona (bez przyłączy), ogrodzona częściowo (od frontu) ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej zamocowanej do słupków stalowych. Działka bardzo wąska, o podstawowych wymiarach 3,00 m x 133,33 m. Działka  w całości przeznaczona pod drogę dojazdową wewnętrzną do nieruchomości położonych w głębi kwartału, oznaczonych w ewidencji gruntów Nr. Nr. 807/4 i 807/5.  Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/0008653/3.

  Suma oszacowania wynosi 918,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    688,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91,80zł.

   

   3/  1/2 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 807/4 o pow. 0,0900ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne i sady w RIVb (0,07 ha) i S-RIVb (0,02 ha) klasie bonitacji gleby. Dojazd drogą utwardzoną prowadzącą przez miejscowość Rogów – o średnim natężeniu ruchu i dalej drogą gruntową, wewnętrzną oznaczoną jako działka Nr 807/6 – o małym natężeniu ruchu. Aktualnie cała działka to nieużytek rolny.         Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/00008651/9.

  Suma oszacowania wynosi 8 045,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 033,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 804,50zł.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1388/15

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2020r. o godz. 10:15 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Plac Marii Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja  1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kamiennej w Szydłowcu (obręb 0001), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  nr 3169 i nr 3170 o łącznej powierzchni 0,5579 ha, dla której brak jest urządzonej księgi wieczystej oraz zbioru dokumentów,  należącej do   dłużnika: Maria Anna Górlicka.

  Suma oszacowania wynosi 2 267,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 700,25zł.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 302/10

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2020r. o godz. 09:15 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Plac Marii Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysoka, obręb – 0019_Wysoka, gmina Szydłowiec, województwo mazowieckie składającej się z działek nr 259/2, 258/2, 276, 279, 280, 257, 271, 275, 269, 263 i 256/5 o łącznej powierzchni 8,8400 ha należącej  do dłużnika: Dariusz Gładysz, dla której  Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/00024562/6.

    Suma oszacowania wynosi 176 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    132 375,00zł.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 260/17

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-01-2020r. o godz.09:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolno – leśno – zadrzewionej, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako użytki rolne   zabudowane, grunty rolne, pastwiska trwałe, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki w IV, V, VI i N klasie bonitacji gleby, położonej w miejscowości Polany 16 i Pomorzany, gmina    Wierzbica (obręb 0005 Polany i 0007 Pomorzany), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 114, 1691, 1876, 2007, 2205 i 2300 o     powierzchni 2,72 ha, zabudowanej (w części siedliskowej) budynkami mieszkalno - gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 408,20 m.kw. oraz budowlami infrastruktury technicznej, należącej do dłużnika: Ewa Ławrecka, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/00029516/4. Jednocześnie Komornik informuje, że każda z działek wchodzących w skład opisanej powyżej nieruchomości będzie stanowić osobny przedmiot licytacji. W związku z tym:

   1/ suma oszacowania działki nr 114 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Polany (zabudowanej) wynosi 224.320,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 546,67zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.432,00zł.;

  2/ suma oszacowania działki nr 1691 o pow. 1,68ha położonej w miejscowości Pomorzany wynosi 8.680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  5 786,67zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 868,00zł.;

  3/ suma oszacowania działki nr 1876 o pow. 0,14ha położonej w miejscowości Pomorzany wynosi 720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 480,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72,00zł.;

  4/ suma oszacowania działki nr 2007 o pow. 0,42ha położonej w miejscowości Pomorzany wynosi 2.170,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 446,67zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 217,00zł.;

  5/ suma oszacowania działki nr 2205 o pow. 0,07ha położonej w miejscowości Pomorzany wynosi 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36,00zł.;

  6/ suma oszacowania działki nr 2300 o pow. 0,17ha położonej w miejscowości Pomorzany wynosi 880,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 586,67zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88,00zł.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie licytacji komorniczej Kmp 171/07

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2020r. o godz. 11:15 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, sala nr 1 z/s 26-500 Szydłowiec, Plac Marii Konopnickiej 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie obejmująca niezabudowaną działkę oznaczoną nr 855 o powierzchni 0,0856 ha  należącej  do dłużnika: Mirosław Sasal, dla której  Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/00005558/6.

  Suma oszacowania wynosi 28 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    21 000,00zł.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d