Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska nie przyjmuje spraw z wyboru w II półroczu 2021 roku.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 771) zawiadamia, że posiada zaległość w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych przekraczającą 6 miesięcy, tym samym spełniona została przesłanka przewidziana w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 771).

W związku z powyższym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska nie przyjmuje spraw z wyboru w II półroczu 2021 roku.

Rejestr zmian dla: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska nie przyjmuje spraw z wyboru w II półroczu 2021 roku.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-11
Publikacja w dniu:
2021-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-11
Publikacja w dniu:
2021-07-11
Opis zmiany:
b/d