Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu w 2021 roku

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 5/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 10 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 22§1 pkt 1 lit.a art. 31a§1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 2072) w związku z §39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141 ze zm.) i na podstawie art. 130§2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 26.09.1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 537) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. z 2018r. poz. 577) zarządza się co następuje:

 §1

Ustala się dzień 04 maja 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Szydłowcu w zamian za święto przypadające w dniu 01 maja 2021r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.  

 §2

Ustala się dzień 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Szydłowcu w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Sądu Okręgowego                                                          Prezes Sądu Rejonowego
Jan Kulig                                                                                             Piotr Korczyński

/-/ Na oryginale właściwe podpisy

Rejestr zmian dla: Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu w 2021 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Opis zmiany:
b/d