Informacja o dniu wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

ZARZĄDZENIE Nr KD - 0015 - 2/2016
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora  Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia  20 września  2016 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2016 r.

Rejestr zmian dla: Informacja o dniu wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu