Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 141/20

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I Ns 141/20 Norbert Marek Kurpisz złożył wykaz inwentarza po Ryszardzie Wojciechu Kurpiszu, zmarłym w dniu 27 października 2019 roku w Radomiu, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37 (Dom Pomocy Społecznej)Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza .

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 32/20

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zbigniewa Olszewskiego, zamieszkałego Budki III 25, 26-500 Szydłowiec do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu uczestnika Dariusza Mariana Adamczyka, fPESEL 640606027501, ostatnio stale zamieszkałego pod adresem ul. Wielkopolska 16 m. 6 w Jastrzębiu Zdroju, województwo śląskie w sprawie z wniosku Ewy Bednarczyk z udziałem Piotra Bednarczyka i innych w przedmiocie ustanowienia kuratora dla uczestniczki którego miejsce pobytu jest nie znane, sygn. akt I Ns 32/20. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I C 12/20.

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Doroty Pietras -pracownika Sqdu Rejonowego w Szydłowcu, zam. PI. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu pozwanej Sylwii Sadkowskiei, córki Małgorzaty i Zbigniewa urodzonej 29 marca 1993 roku (PESEL 93032903085), ostatnio stale zamieszkałej pod adresem: ul. Gąsawy Rządowe 133, 26-502 Jastrząb w sprawie z powództwa PKP Intercity S.A. przeciwko pozwanej Sylwii Sadkowskiej w przedmiocie ustanowienia kuratora dla pozwanej, której miejsce pobytu jest nie znane, sygn. akt I C 12/20.
  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d