Dyrektor

Funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Przysusze 
pełni Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu Pan Jan Kulig.

Imię: Jan
Nazwisko: Kulig 

Sekretariat Dyrektora
Tel.  48  677 6567
Fax: 48  677 6568

e-mail: sekretariatdyrektora@radom.so.gov.pl

ul. Warszawska 1
26-600 Radom

Rejestr zmian dla: Dyrektor