Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2016 roku

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021-14/16
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 01 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2016 r.

Na mocy art. 30 ust.1 ustawy z dnia 26 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. z 2013 r., poz.269- t.j.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2015 r., poz.1241- t.j.) zarządzamy co następuje;

§1

Ustalamy dzień 2 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników  Sądu Rejonowego w Szydłowcu, jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 14 maja 2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2016 roku